Kennisbank Digitalisering – Lotte Wilms #impactdemo

Impact CoCDiscussions

Various library partners in IMPACT (BnF, ONB, BL, KB, DNB, UGOE and BSB) are working together on the Decision Support Tools to make sure the broader public has access to the correct information on digitisation. These libraries all face similar problems, such as complex layout, historical and gothic fonts or damaged material.

Highlights from the Decision Support Tools:

  • Overview of current digitisation work
  • Framework of practical support
  • Case studies
  • Links to useful external sources

The third and final version of the DST will soon be published, with the latest developments from both within and outside of IMPACT. It is possible to view certain parts of the DST and provide feedback through the IMPACT group on LinkedIn  (http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=130648) and the IMPACT website.

[slideshare id=6958429&doc=kennisbank-110217040743-phpapp01]

——————————————————————————————————————————–

Binnen de Kennisbank Digitalisering werken de verschillende IMPACT partners (de bibliotheken BnF, ONB, BL, KB, DNB, UGOE en BSB) samen om te zorgen voor een goede informatieoverdracht op digitaliseringsgebied voor een breed publiek. De verschillende bibliotheken hebben immers veelal te maken met dezelfde soort problemen: complexe layout, historische en gotische lettertypes of beschadigd materiaal.

Highlights uit de Kennisbank:

  • Overzicht huidige digitaliseringspraktijken
  • Kader van praktische ondersteuning
  • Case studies
  • Verwijzing naar geschikte externe bronnen

De derde en laatste versie zal binnenkort worden opgeleverd en bevat zowel ontwikkelingen van binnen als van buiten het project. Via de IMPACT groep op LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=130648) en de IMPACT website worden enkele hoofdstukken al eerder gepubliceerd en is het mogelijk feedback te leveren.

Lieke Ploeger, Koninklijke Bibliotheek