Interactief postcorrectie systeem – Jesse de Does #impactdemo

Impact CoCNews

Jesse de Does van het INL presenteert nog een manier van postcorrectie: de correctie van meerdere woorden met dezelfde fout. Hier is een speciale postcorrectie tool voor ontwikkeld in IMPACT door de Universiteit van Munchen (LMU). Zonder specifieke verrijking van de tekst kan deze tool een profiel maken van patronen in een tekst, en bijvoorbeeld specifieke OCR fouten markeren.

Deze tekstprofiler geeft uitgebreide achtergrondinformatie bij de verschillende OCR fouten en historische spellingsvarianten in een tekst. Ook kunnen woorden met zowel OCR fouten als historische spelling correct worden geidentificeerd.

—————————-

Jesse de Does (INL) presents another way to perform postcorrection: correcting multiple words with the same error. The University of Munich (LMU) developed a tool that can make a text profile of certain patterns, without specific enrichment of the text. This profile for example marks specific OCR errors. 

The text profiler gives extensive background information on the different OCR errors and historical spelling variants in a text, and can also identify words with both OCR error and historical spelling correctly.

Lieke Ploeger, Koninklijke Bibliotheek