First IMPACT Demonstration Day: 16 February 2011,The Hague

Impact CoCEvents

On 1 January 2008 the project IMPACT – Improving access to text started. Now, three years on, the first results of the project are clearly visible and ready for testing. We would like to invite you for the first IMPACT Demo Day (in Dutch), where the Dutch team will bring you up to speed in the latest developments in the field of Optical Character Recognition and specifically the Adaptive OCR Engine. You will also hear more about the set-up of a European Centre of Competence, which will stimulate the use of IMPACT products.

When:                  Wednesday 16 February 2011
Time:                   9.00 – 17.30 with drinks afterwards
Where:                 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Costs:                    30 euro

On this day we will present and demonstrate the most current IMPACT project results. The possibilities and utilisation of the developed tools and applications will be explained individually with the use of current material from the KB or other IMPACT partners. There will also be plenty of opportunities to ask questions and share experiences.

For whom is this day intended?
This day is intended for institutions, companies or researches with an interest to improve the accessibility of historical texts and who would like to know which concrete applications are already developed. There is something for everyone; large institutions with their own digitisation projects, archives and museums with a small corpus of historic printed texts, companies with a complex archive, researcher and also suppliers. Several possibilities will be shown on the Demo Day.

Registration
Also curious about the latest OCR Developments? Register for the IMPACT Demo Day through this form before 9 February 2011. Your registration is final. You will receive payment methods in your confirmation e-mail. We look forward to an inspirational meeting and like to meet you on 16 February!

———————————————————————————————————————————-

IMPACT Demo-Dag, 16 februari 2011: Presentatie en demonstratie van IMPACT resultaten
Op 1 januari 2008 startte het project IMPACT – Improving access to text. Nu, drie jaar later, zijn de eerste resultaten van het project duidelijk zichtbaar en kunnen deze ook worden getest. Graag nodigen wij u uit voor de IMPACT Demo-Dag, waar het Nederlandse IMPACT team u op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen rondom optische tekenherkenning (OCR). Ook hoort u meer over de inrichting van het Europees Centre of Competence, dat dient ter stimulering van het gebruik van de IMPACT-producten.

Wanneer:          woensdag 16 februari 2011
Tijd:                      9.00 – 17.30 uur met aansluitende netwerkborrel
Waar:                    Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Kosten:                30 euro

Op deze dag presenteren en demonstreren wij de tot nu behaalde resultaten van IMPACT. De mogelijkheden en toepassingen van de ontwikkelde applicaties worden individueel toegelicht aan de hand van actueel materiaal van de KB of een van de partnerinstellingen binnen IMPACT. Uiteraard is er op deze dag voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Voor wie is deze dag bedoeld?
De dag is vooral bedoeld voor instellingen, bedrijven of onderzoekers die interesse hebben in het toegankelijker maken van historisch tekstmateriaal en willen weten welke concrete toepassingen er al zijn ontwikkeld. Er is voor elk wat wils: leveranciers, instellingen met eigen digitaliseringsprojecten, musea en archieven met een kleine collectie historisch drukwerk of bedrijven met een ontoegankelijk archief. Op de Demo-Dag worden verschillende mogelijkheden getoond.

Registratie
Ook nieuwsgierig geworden naar de allerlaatste OCR ontwikkelingen? Meldt u zich dan vóór 9 februari 2011 aan voor de IMPACT Demo-Dag via dit formulier.  Na registratie is uw aanmelding definitief. Betalingsgegevens ontvangt u in uw bevestiging. Wij kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst en ontmoeten u graag op 16 februari aanstaande!